Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Stadgar

Föreningsstadgar FFST

Protokoll

Till Årsmötet 2024

Verksamhetsberättelse 2023

 

Från Årsmötet 2023

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2022

Från Årsmötet 2022

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2021

Från Årsmötet 2021

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2020

Från Årsmötet 2020

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2019

Från Årsmötet 2019

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2018

Från årsmötet 2018

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2017

Från årsmötet 2017

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2016

Från årsmötet 2016

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2015

Från årsmötet 2015

Årsmötesprotokoll

Från årsmötet 2014

Årsmötesprotokoll

Från årsmötet 2013

Årsmötesprotokoll

Från årsmötet 2012

Årsmötesprotokoll

 

 

 

 

 

Copyright © FFST 2024-03-23