Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna till FFST:s systemcaféer och
andra arrangemang!

 

Välkommen till systemcafé 23 september!

Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- & sjukvårdskurator. Han har tidigare i sitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på sjukhus. Sen tre år tillbaka driver han en egen mottagning med fokus på sexologisk psykoterapi och undervisning för yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete. Kalle är även flitigt anlitad i media när det kommer till relationer och sexualitetsfrågor och några av er kanske känner igen honom från SVT:s program "Gift vid första ögonkastet".

Intervjun med Kalle kommer bland annat att handla om hur vi samtalar om sex och intimitet med dem vi möter, varför det är så svårt och varför det samtidigt är så viktigt. Forskning visar att vi terapeuter inte alltid inkluderar frågor om sexualitet i vårt arbete. Orsaken till detta verkar vara att vi som grupp inte upplever oss ha redskapen eller kunskapen att lyfta temana, och omedvetet eller medvetet med det undviker frågorna. För vad gör vi med svaren? Kalle kommer att bidra med sina erfarenheter och kunskap när det kommer till olika sexologiska spörsmål som kan uppstå i terapirummet, i det mediala rummet och hur dessa rum många gånger påverkas av varandra.

Plats: Stortorget 3, 1 tr (begränsat antal platser, coronaanpassat) eller digitalt på Teams.

Tid: torsdagen 23 september kl 19:00–21:00. Mingel från kl 18:30 på plats, Stortorget 3.

Kostnad: 100 kr medlemmar, 150 kr icke-medlemmar betalas på plats via Swich. Gratis för deltagande via Teams (förhandsanmälan krävs).

Anmälan: görs till ordförande Lisa Koser: lisakoser1@gmail.com ange på plats eller digitalt.

OSA! Senast den 22 sept kl 17:00 (för att anpassa inköp av coronaanpassad buffé).

.jpg Inbjudan för utskrift och spridning.

Ffst arrangerar en heldag i Stockholm
fredag den 8 oktober med föreläsarna
Rolf Sundet och Egil Øritsland från Norge

Temat för dagen är: Arbeid sammen med familier som "ikke passer inn"– innganger til familieterapifeltet i evidensens tid.

Det arbeidet vi skal snakke om utviklet seg i en periode hvor vårt helsevesen har vært dominert av to sentrale ideer. For det første at virksom behandling er noe som best bestemmes gjennom bruk av kliniske, randomiserte forsøk, og hvor det en finner skal kombineres med kliniske erfaringer og pasient karakteristika og preferanser. For det andre skal behandling skje innenfor en organisatorisk ramme preget av at virksom behandling skal dokumenters brukt og at en følger de prinsipp og manualer som gjelder for behandlingen. Standardisering av hva den enkelte gjør i terapi blir et sentralt element i organiseringen av arbeidet.

Ideologisk er dette inspirert av det som ofte benevnes som New Public Management. Over en 20-års periode har vi sett hvordan dette har omformet vårt psykiske helsevern til et system som mer og mer baseres seg på en (psykososio)medisinsk tenkning som vektlegger utredning, diagnostikk og hvor dekontekstualisering og desubjektivering marginaliserer både det unike individ, familie og familieterapeutisk tenkning. Samtidig har vi i denne perioden arbeidet med familier som vi erfarte ofte kunne få hjelp gjennom at vi brøt med de aksepterte regler og prinsipp for den behandling våre myndigheter anbefalt og ønsket brukt. Dette arbeidet opplevde vi som morsomt, vitaliserende og inspirerende, om enn med sitt tydelige slitt, utfordringer, usikkerhet og spenning. Med utgangspunkt i våre erfaringer og de tanker, ideer og praksisformer vi har funnet hos andre og laget selv ønsker vi å drøfte tre spørsmål:

1. Hvordan (over)leve i og både bryte med og anvende de krav og utfordringer det moderne evidensperspektivet og dets organisatoriske rammer stiller oss ovenfor?

2. Hvordan arbeide sammen med familier som faller utenfor og som ikke passer inn det anbefalte evidensbaserte tilbud?

3. Hva tenker vi om status for familieterapiens posisjon og muligheter i Norge i dag? 

Vi vil fortelle og formidle våre erfaringer samtidig som vi inviterer til dialog, meningsbrytning og felles utforskning av den tid vi lever i som terapeuter.
 

Rolf Sundet, Universitetet i Sørøst-Norge, Professor emeritus og spesialist i klinisk psykologi.
 

Egil Øritsland, Drammen kommune, spesialist i klinisk psykologi.
Om min bakgrunn: Utdannet psykolog i 1988, spesialist i familiepsykologi fra 2002. Startet i 1995 Familieavdelingen, senere Familieseksjonen/Ambulant familieseksjon i BUPA i Drammen. Arbeidet der i 22 år. Fra 2017 har jeg jobbet i familieteamet i Mjøndalen, Drammen kommune, som er et lavterskeltilbud til barn og ungdom opp til 20 år og deres familier. I tillegg har jeg hatt deltids privatpraksis med klienter, men de siste årene hovedsaklig veiledning i ulike sammenhenger som for eksempel psykologer i spesialisering, gruppe og individuelt, veiledning til ulike team innen barne- og ungdomspsykiatri, psykisk helsevern for voksne, barnevern, og ulike tiltak mot vold og seksuelle overgrep. For tiden opptatt av hvordan skape godt samarbeid.
  

Datum: fredag den 8 okt kl 9:00–16:00

Plats: Hagagatan 48 i Vasastan, Improvisation & Co

Form: Föreläsning på plats fysiskt

Kostnad: Medlem i familjeterapiföreningen 400 kr, ej medlem 550 kr.

Anmälan/frågor: Anmälan sker genom att anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro
61 83 17-2. Skriv RS/EÖ, 8 okt och ditt namn i meddelandefältet. Anmäl dig dessutom till Lisa Koser, lisakoser1@gmail.com.

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

Välkommen till workshop del 2 (av 3) där vi bjudit in Paolo Bertrando och Claudia Lini från Scuola Sistemico-Dialogica, Bergamo, Italien!

Tema: Finding one’s place: Theory and practice of systemic-dialogical therapy

Workshop fredag den 26 november, 2021,
kl 9:00–11:30, digitalt

 

FFST är stolta och glada att kunna erbjuda intresserade den första workshopen av tre i en föreläsningsserie med våra gäster Paolo Bertrando och Claudia Lini för att ta del av det systemiska arbetet ur ett internationellt perspektiv.

 

Föreläsningsserien pågår under 2021–2022
 • Workshop del 1: 7 maj 2021 kl. 9:00–11:30 (digitalt)

 • Workshop del 2: 26 nov 2021 kl. 9:00–11:30 (digitalt)

 • Workshop del 3: 6 maj 2022 kl. 9:00–1600 heldag på plats i Stockholm.
 

Paolo Bertrando utbildades hos Luigi Boscolo och Gianfranco Cecchin på 80-talet och var med och utvecklade Milanoskolan i arbetet med familjer inom flera områden, t ex inom psykiatrin. Paolo har därefter vidareutvecklat den systemiska dialogiska familjeterapin. Paolo reser över hela världen och föreläser i olika ämnen kopplat till systemisk familjeterapi, bl a med fokus på ”emotional microhypothesising, consideration of polyphony in the session, dialogue with the context, finding one’s place in relational network, fostering relational responsibility in both therapist and clients”.

 

Claudia Lini är specialiserad i systemisk terapi, utbildad i Turin med koppling till Milanoskolan. Claudia har bl a arbetat inom hälso- och sjukvårdssystemet i Italien med inriktning psykoterapi och äldre. Hon har varit involverad i ett projekt i Milano kring könsskillnader. Claudia är intresserad av frågor som bl a rör kön, olika sexuella identiteter och mångfald kopplat till psykoterapi. Hon är också ansvarig för Systemic-Dialogical School of Psychotherapy i Bergamo, Italien, som hon startade ihop med Paolo.

 

Både Paolo och Claudia har publicerat böcker och artiklar, t ex Lini, C., & Bertrando, P. (2020) Finding one’s place: emotions and positioning in systemic-dialogical therapy. Journal of Family Therapy, 42, 204– 221. I boken Emotion and the Therapist, 2014 (utgiven av Karnac Books; London) resonerar Paolo kring hur terapeutens egna känslor kan användas i förståelsen av emotioner i den terapeutiska dialogen. Både Paolo och Claudia har ett stort engagemang kring flera områden som rör systemisk psykoterapi, bl a förhållandet mellan sociala och politiska aspekter kopplat till teorier och metoder.

 

Anmälan till workshopen den 7 maj

 • Datum och tid: fredag den 7 maj, kl. 9:00–11:30

 • Plattform: Zoom eller MS Teams. Workshopen sker på lättillgänglig engelska och är kostnadsfri

 • Anmälan till Lisa Koser, ordforande@ffst.se

 • OSA! Senast kl. 15:00 den 6 maj

 • Vid anmälan får du tillgång till publicerade artiklar

Varmt välkommen att delta!

Styrelsen i FFST, Lisa Koser, Alessandra Greco, Lisa Carlsson, Hasan Durna, Jörgen Hedälv, Susan Hanshoff, Elena Öberg, Giusi De Santi och Kari Kamsvåg Magnusson.

 

 

 

 

 

 

Copyright © FFST 2021-09-21