Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna till FFST:s systemcaféer och
andra arrangemang!

 

Välkommen till workshop del 1 (av 3) där vi bjudit in Paolo Bertrando och Claudia Lini från Scuola Sistemico-Dialogica, Bergamo, Italien!

Tema: Finding one’s place: Theory and practice of systemic-dialogical therapy

Workshop fredag den 7 maj, 2021,
kl 9:00–11:30, digitalt

 

FFST är stolta och glada att kunna erbjuda intresserade den första workshopen av tre i en föreläsningsserie med våra gäster Paolo Bertrando och Claudia Lini för att ta del av det systemiska arbetet ur ett internationellt perspektiv.

 

Föreläsningsserien pågår under 2021–2022
 • Workshop del 1: 7 maj 2021 kl. 9:00–11:30 (digitalt)

 • Workshop del 2: 26 nov 2021 kl. 9:00–11:30 (digitalt)

 • Workshop del 3: 6 maj 2022 kl. 9:00–1600 heldag på plats i Stockholm.
 

Paolo Bertrando utbildades hos Luigi Boscolo och Gianfranco Cecchin på 80-talet och var med och utvecklade Milanoskolan i arbetet med familjer inom flera områden, t ex inom psykiatrin. Paolo har därefter vidareutvecklat den systemiska dialogiska familjeterapin. Paolo reser över hela världen och föreläser i olika ämnen kopplat till systemisk familjeterapi, bl a med fokus på ”emotional microhypothesising, consideration of polyphony in the session, dialogue with the context, finding one’s place in relational network, fostering relational responsibility in both therapist and clients”.

 

Claudia Lini är specialiserad i systemisk terapi, utbildad i Turin med koppling till Milanoskolan. Claudia har bl a arbetat inom hälso- och sjukvårdssystemet i Italien med inriktning psykoterapi och äldre. Hon har varit involverad i ett projekt i Milano kring könsskillnader. Claudia är intresserad av frågor som bl a rör kön, olika sexuella identiteter och mångfald kopplat till psykoterapi. Hon är också ansvarig för Systemic-Dialogical School of Psychotherapy i Bergamo, Italien, som hon startade ihop med Paolo.

 

Både Paolo och Claudia har publicerat böcker och artiklar, t ex Lini, C., & Bertrando, P. (2020) Finding one’s place: emotions and positioning in systemic-dialogical therapy. Journal of Family Therapy, 42, 204– 221. I boken Emotion and the Therapist, 2014 (utgiven av Karnac Books; London) resonerar Paolo kring hur terapeutens egna känslor kan användas i förståelsen av emotioner i den terapeutiska dialogen. Både Paolo och Claudia har ett stort engagemang kring flera områden som rör systemisk psykoterapi, bl a förhållandet mellan sociala och politiska aspekter kopplat till teorier och metoder.

 

Anmälan till workshopen den 7 maj

 • Datum och tid: fredag den 7 maj, kl. 9:00–11:30

 • Plattform: Zoom eller MS Teams. Workshopen sker på lättillgänglig engelska och är kostnadsfri

 • Anmälan till Lisa Koser, ordforande@ffst.se

 • OSA! Senast kl. 15:00 den 6 maj

 • Vid anmälan får du tillgång till publicerade artiklar

Varmt välkommen att delta!

Styrelsen i FFST, Lisa Koser, Alessandra Greco, Lisa Carlsson, Hasan Durna, Jörgen Hedälv, Susan Hanshoff, Elena Öberg, Giusi De Santi och Kari Kamsvåg Magnusson.

 

Vi domineras av coronavirusets spridning och de skyddsåtgärder vi måste ta.

Det har inneburit att vi måste ställa in och skjuta upp våra planerade systemcaféer, vi hoppas kunna återkomma med nya datum så snart det går.

Uppskjutna program pga Corona-19 var...

 

Höstens Höjdare, fredag den 16 oktober!Familjeterapi i evidensens tid Återkommer!

Rolf Sundet tar med fd kollegan Egil Øritsland från Norge för att presentera en kombination av forskning och praktik.
    Rolf Sundet är professor vid Universitetet Sørøst-Norge och har tidigare haft ett mångårigt samarbete med Egil Øritsland.
    Egil är idag verksam i ett kommunalt familjecenter/team i Norge. Rolf och Egil representerar akademin och praktiken och har tidigare deltagit till exempel på den Nordiska familjeterapikongressen i Åbo. Rolf är bland annat expert på området utvärdering, till exempel feedbackmodeller.
 

Den 16 april Katarina Fagerström
som är verksam i Finland Återkommer!

Katarina kommer att tala på temat Strukturer för familjeterapeutiskt kunnande inom barnskyddsarbete i Finland. Katarina driver ett mycket intressant utvecklingsarbete och säger själv:

     ”Inom den systemiska verksamhetsmodellen bidrar familjeterapeuter med systemiskt kunnande i barnskyddsarbete runtom i hela Finland. Man vill bli av med socialt arbete som byråkratiskt skrivbordsarbete till mera barncentrerat arbete och en satsning på förbättrade relationerna till familjerna. Kommunerna Korsnäs och Närpes i svenskspråkiga Österbotten har som ledtråd för arbete 4 T:n = Trygghet, Tydlighet, Transparens och Tillit”.

 

Den 7 maj: Lena Bergstedt och Emmelie Lund
Genomförs 17 september i stället!

De är barnombud från verksamheten Unga Station. Lena och Emmelie kommer att dela med sig av arbetet och metoderna på Ung Station. Ung Station är en mötesplats för barn, unga och familjer men alltid på barnens villkor och finns på flera ställen i Stockholm (Järva, Vårberg och Söder). Ung Station tillhör Stadsmissionen.

 

After work vårterminen 2020 Inställt tills vidare

Vi ses på Rival vid Mariatorget.
Start från 17:00 och minst två från styrelsen kommer att finnas på plats. Kvällen är öppna både för medlemmar såväl som icke-medlemmar så varmt välkommen att titta förbi, ta en kaffe, ett glas vin, något litet tilltugg eller vad som passar dig.

 

 

 

 

 

 

Copyright © FFST 2021-04-25