Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Välkommen!

Stockholms familjeterapiförening (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm – FFST) är en lokalförening till sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). Vi har funnits i över 30 år och var den första familjeterapiföreningen i Norden. Du blir automatiskt medlem i riksföreningen genom att gå med i FFST.

Föreningen är en intresseförening, som är öppen för alla som vill stödja de systemiska tankarna och familjeterapin. Vi har inga krav på att man ska vara familjeterapeut för att vara med. Tycker du att det systemiska synsättet är något att värna om – bli medlem!

FFST ordnar varje termin ett antal programkvällar med möjlighet att träffa andra medlemmar under trevliga former och ta del av en presentation – ofta i form av Systemcafé, en intervjuform där intressanta personer blir utfrågade inför publik. Vi ordnar också heldagar – Höstens Höjdare – en gång om året, med någon eller några som vi vill lära och inspireras av.

Fyra gånger om året kommer Riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi, där du förutom information om aktiviteter som är på gång också kan läsa om andras sätt att arbeta med det systemiska förhållningssättet eller teoretiska artiklar om systemiskt tänkande. Nu som nättidning

Varmt välkommen som medlem!

    Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

 

Dags för vårens händelser...
 

... som ju dominerats av coronavirusets spridning och de skyddsåtgärder vi måste ta.

Det har inneburit att vi måste ställa in och skjuta upp vårens planerade systemcaféer, den 16 april med Katarina Fagerström och den 7 maj med Lena Bergstedt och Emmelie Lund. Vi hoppas kunna återkomma med nya datum i höst.

Dessutom måste vi ställa in After Work torsdagen 23 april.

... men vi ser fram emot hösten

då vi redan nu kan annonsera Höstens Höjdare, fredag den 16 oktober!

Rolf Sundet tar med en fd kollega från Norge för att presentera en kombination av forskning och praktik. Så här presenteras Rolf Sundet på sitt universitets hemsida:
"Rolf Sundet is Professor in clinical mental health work at the University of South-Eastern Norway and specialist in clinical psychology. His primary work is on the use of Routine Outcome Monitoring and service user feedback, and alternative understandings of psychotherapy, with a special interest in how to expand the understanding of causation in collaborative work together with patients and their families. He is co-author of Self in Relationships (Karnac, 2004)."

 

Filmade föreläsningar från AAMFT

Den amerikanska föreningen för äktenskaps- och familjeterapi - AAMFT - publicerar en serie föreläsningar att ta del av i corona-tider.
Onlineföreläsningar (amerikansk tid) kan följas direkt, är gratis, men kräver registrering (RSVP). Redan genomförda finns att se som YouTube-klipp på hemsidan. Aktuella föreläsare är Michael D. Yapko och Sue Johnson.

Du hittar AAMFT:s At Home Series här  
 

Under tiden finns bra föreläsningar att avnjuta!


Systemcafé 12 mars med Karin Oldegård-Ljunggren

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  
 


Höstens höjdare med 23 oktober 2019 med
Ingegerd Wirtberg och Bill Petitt

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  

 

 

  

Vi vill tacka alla deltagare i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018 för att ni bidrog till att göra den till en så intressant, mångsidig och intensiv mötesplats!

Föreläsningspresentationer hittar du här!

Nu även YouTube-filmer

  

 

   Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Copyright © FFST 2020-04-29
Panoramabild: Foto Bengt Carlsson