Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Välkommen!

Stockholms familjeterapiförening (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm – FFST) är en lokalförening till sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). Vi har funnits i över 30 år och var den första familjeterapiföreningen i Norden. Du blir automatiskt medlem i riksföreningen genom att gå med i FFST.

Föreningen är en intresseförening, som är öppen för alla som vill stödja de systemiska tankarna och familjeterapin. Vi har inga krav på att man ska vara familjeterapeut för att vara med. Tycker du att det systemiska synsättet är något att värna om – bli medlem!

FFST ordnar varje termin ett antal programkvällar med möjlighet att träffa andra medlemmar under trevliga former och ta del av en presentation – ofta i form av Systemcafé, en intervjuform där intressanta personer blir utfrågade inför publik. Vi ordnar också heldagar – Höstens Höjdare – en gång om året, med någon eller några som vi vill lära och inspireras av.

Fyra gånger om året kommer Riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi, där du förutom information om aktiviteter som är på gång också kan läsa om andras sätt att arbeta med det systemiska förhållningssättet eller teoretiska artiklar om systemiskt tänkande. Nu som nättidning

Varmt välkommen som medlem!

    Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Heldag med Görel Fred 28 januari 2022,
9:00–16:30, Ersta konferens & digitalt

Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Barndomen gör sig påmind i alla våra vuxenrelationer. Där barndomen ljuder extra starkt är för många vuxna när de är i kontakt med sina föräldrar. Då och nu suddas lätt ut – man hamnar gång på gång i känslor och ordväxlingar som man vill slippa. Varför kan jag inte låta det vara? Jag vet ju hur hen är!

Läs mer här

Den 24 mars har vi Årsmöte och vi har gästen Lance Cederström (existentiell terapeut, leg psykoterapeut och existentiell handledare)
som gäst.
 

Mer information kommer...
 

Välkommen till workshop del 3 (av 3)
där vi bjudit in Paolo Bertrando och Claudia Lini

Tema: Finding one’s place: Theory and practice of systemic-dialogical therapy

Fredag den 1 april, 2022, kl 9:00–16:00.

På plats – om möjligt!

 

Läs mer här
  

Save the date: vetenskapligt symposium anordnas av FFST 6–7 oktober 2022

Filmade föreläsningar

Filmade föreläsningar från AAMFT

Den amerikanska föreningen för äktenskaps- och familjeterapi - AAMFT - publicerar en serie föreläsningar att ta del av i corona-tider.
Onlineföreläsningar (amerikansk tid) kan följas direkt, är gratis, men kräver registrering (RSVP). Redan genomförda finns att se som YouTube-klipp på hemsidan. Aktuella föreläsare är Michael D. Yapko och Sue Johnson.

Du hittar AAMFT:s At Home Series här  
 


Systemcafé 12 mars med Karin Oldegård-Ljunggren

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  
 


Höstens höjdare med 23 oktober 2019 med
Ingegerd Wirtberg och Bill Petitt

Vi spelade in systemcaféet så att ni alla kan ta del.

 

Ord & Bild  

 

 

  

Vi vill tacka alla deltagare i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018 för att ni bidrog till att göra den till en så intressant, mångsidig och intensiv mötesplats!

Föreläsningspresentationer hittar du här!

Nu även YouTube-filmer

  

 

   Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Copyright © FFST 2022-01-11
Panoramabild: Foto Bengt Carlsson