Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Välkommen!

Stockholms familjeterapiförening (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm – FFST) är en lokalförening till sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). Vi har funnits i över 30 år och var den första familjeterapiföreningen i Norden. Du blir automatiskt medlem i riksföreningen genom att gå med i FFST.

Föreningen är en intresseförening, som är öppen för alla som vill stödja de systemiska tankarna och familjeterapin. Vi har inga krav på att man ska vara familjeterapeut för att vara med. Tycker du att det systemiska synsättet är något att värna om – bli medlem!

FFST ordnar varje termin ett antal programkvällar med möjlighet att träffa andra medlemmar under trevliga former och ta del av en presentation – ofta i form av Systemcafé, en intervjuform där intressanta personer blir utfrågade inför publik. Vi ordnar också heldagar – Höstens Höjdare – en gång om året, med någon eller några som vi vill lära och inspireras av.

Fyra gånger om året kommer Riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi, där du förutom information om aktiviteter som är på gång också kan läsa om andras sätt att arbeta med det systemiska förhållningssättet eller teoretiska artiklar om systemiskt tänkande. Nu som nättidning

Varmt välkommen som medlem!

    Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

 

 

 Tillbakablick på vårens arrangemang

Information från workshopen med Peter Rober i maj 2019

Familjeterapiföreningen i Stockholm genomförde en heldags Workshop med Peter Rober i Stockholm, 27 maj.
 

Här hittar du föreläsningsbilderna och några foton från eventet!
Läs mer

 

Elisabeth Wollsén

Nu finns det inspelade Systemcaféet från i mars 2019 att ta del av!

Läs mer
 

Varmt välkomna till höstens program

Ullakarin Nyberg, systemcafé 17 sept 2019

”Suicidproblematik är ett område som många backar inför. Psykiskt sjuka, självmordsbenägna och anhöriga behöver mycket hjälp och stöd men blir ofta övergivna på grund av de tabun som råder. Som psykiater vill jag vara en person som stannar kvar”.
 

Läs mer
 

Ingegerd Wirtberg och Bill Petitt, "Höstens höjdare", 23 oktober 2019

”Familjeterapi, var kommer vi ifrån, var är vi, vart är vi på väg? Reflektioner kring teori, praktik och vår kunskapsbas”.
 

Läs mer
 

 

  ...och när det drar ihop sig framåt vinter och kyla ordnar vi höstfest...

 

 

  

Vi vill tacka alla deltagare i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018 för att ni bidrog till att göra den till en så intressant, mångsidig och intensiv mötesplats!

Föreläsningspresentationer hittar du här!

Nu även YouTube-filmer

  

 

   Har du ändrat e-postadress? Skicka din nya adress till ordforande@ffst.se.

Copyright © FFST 2019-05-31
Panoramabild: Foto Bengt Carlsson