Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

 

Inbjudan till Systemisk digital verkstad

Datum och tid: Söndag 25 april kl. 15:00–18:00. Digital inbjudan till MS Teams skickas ut samma vecka.

Målgrupp: I första hand lokala styrelser i Sverige. Möjlighet även att redaktionen för SFT deltar. Möjlighet även för intresserad medlem att delta.

Syftet: Ett första gemensamt, prestigelöst, varmt och förhoppningsvis kreativt samtal kring våra föreningars pågående arbete och de teman föreningarna är upptagna av.

Bakgrund: Vi i FFST-styrelsen är angelägna om att träffa andra styrelser, att kunna prata ihop oss kring det som pågår, dela med varandra och inspirera varandra. Hur tänker ni, vad gör ni? I avvaktan på att vi kan ses genom Riks försorg i internatform när pandemin lättar.

Upplägg för träffen:
Varje styrelse förbereder sig och har valt ut max tre teman/reflektioner som är viktiga frågor för föreningens medlemmar samt förberett sig med en kort presentation.

  1.  Kl. 15:00 Välkommen och kort introduktion av FFST-styrelsen

  2.  Kl. 15:05–16:00 Varje förening beskriver det sammanhang de verkar inom och de
       teman/reflektioner som är aktuella (fem min/styrelse) Vi samlar teman till gruppdiskussionerna.

  3.  Bensträckare

  4.  Kl. 16:10 Därefter träffas vi i mindre grupper i ca 40 min.

  5.  Bensträckare

  6.  17:00 Återsamling och delning med varandra.

  7.  Nästa steg och avslutning.
  

Anmälan om deltagande görs till ordforande@ffst.se, ange antalet personer, e-postadresser till personer som ska få en länk, och om möjligt skickas även teman/reflektioner in i förväg.

OSA senast mån den 19 april.
  

Varmt välkomna!

Styrelsen i FFST

Lisa K, Susan, Hasan, Elena, Kari, Lisa C, Alessandra, Giusi och Jörgen