Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade
välkomna till höstens program!
 

Programkvällarna äger rum på Magelungen, Bondegatan 35.

Entré 100 kr för medlem, 150 kr för övriga.

Minglet börjar kl 18:30 med smörgås, vin, kaffe (ingår i entréavgift).

Själva programmet 19:00–21:00. Alltid på torsdagskvällar.
 

OBS! Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00 dagen för aktuellt systemcafé.

Våra lokaler klarar maximalt 50 personer. Eftersläpp i mån av plats från kl 18:50.

 

 

 Varmt välkomna till vårens arrangemang

 

Systemcafé 25 april 2019

Varmt välkomna till ett samtal med teammedlemmar från Farsta och Huddinge LIHF-team. Vad är utmärkande med familjebehandling i LIHF-modellen jämfört med mera traditionell familjebehandling. Vad innebär det att vara manualstyrd? Jobbar teamen i Farsta och Huddinge på samma sätt och ser uppdragen lika dana ut?

OBS! NY LOKAL: Vi ses på Skånegatan 97, ingång direkt från gatan, mitt emot Sofia kyrka. Portkod krävs.

Anmälan görs till Lisa Koser: ordforande@ffst.se, som bekräftar med portkoden!

Systemcafé: kl 18:30–21:00.

Medlemspris: 100 kr, annars 150 kr. Fri tillgång till smörgåsbuffé, fika, kaffe, vin, alkoholfritt ingår hela kvällen.Varmt välkomna!

 

Workshop med Peter Rober måndag 27 maj 2019

På rikskonferensen för familjeterapi i Stockholm i oktober 2018 var Peter Rober huvudtalare. Hans föreläsning öppnade hela konferensen. Den var omtyckt och många åhörare har vittnat om den inspiration de fick av att lyssna till honom.

Peter pratade om komplexiteten i familjeterapi och workshopen i maj i år bildar en naturlig utvidgning av Peters framställning. Den utgör en fristående fortsättning för alla som i sitt arbete inspireras av systemisk praktik.

 

Peter Rober, PhD, är klinisk psykolog, familjeterapeut och utbildare i familjeterapi vid Context – Center for marital and family therapy i Leuven i Belgien. Han är samtidigt professor vid The Institute for Family and Sexuality Studies vid Medical school of K.U., Leuven.

 

Peters forskning fokuserar på familjeterapi med barn och på själva terapiprocessen. Särskilt intresse ägnar han hur terapeuten använder sig själv och terapeutens inre samtal.

 

Peter har publicerat ett flertal artiklar i internationella familjeterapitidsskrifter. Sedan 1992 har han föreläst och hållit många workshops runt om i världen. 2017 utkom Peters bok In Therapy Together: Family therapy as a dialogue (Palgrave MacMillan förlag). Peter har mycket att bidra med när det gäller behandling av barn och tonåringar och deras anhöriga i olika kontexter, inte minst i sociala och psykiatriska sammanhang.

 

Workshopen sker på lättillgänglig engelska:

In this workshop the person of the therapist is discussed with a focus on the complexity of listening in therapy practice.

Based on research on the therapist’s inner conversation, as well as on the presenter’s clinical experience, a model is proposed that addresses some of the complexities of therapeutic listening. In this model a distinction in listening is metaphorically made between listening with the ears, listening with the eyes and listening with the heart.

Furthermore, it is explained that listening is not only passive receiving of information. Maybe more important is the invitation to speak, the acceptance of hesitations and the management of the dialogical space. Included in this is the invitation to the family members to give feedback about their experiences in the session.

This workshop is practice oriented. Experiential exercises, video clips and case studies will be presented to illustrate the model presented.

Literature: Rober, P. (2017). In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave Mcmillan.

 

Plats: Lotus Fest & Konferens, Folkungagatan 90 i Stockholm

Pris: Rabatterat pris för medlemmar i familjeterapiföreningen: 1 100 kr och fullt pris är 1 350 kr. Anmälan: sker genom att anmälningsavgiften sätts in på föreningens plusgiro 61 83 17-2. Skriv PR och ditt namn i meddelandefältet.
Anmäl dig dessutom till Lisa Koser, ordforande@ffst.se

För frågor om arrangemanget, kontakta Lisa. Vi återkommer med mer information om innehåll.

 

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen

Lisa, Hasan, Susan, Kari, Mette, Elena, Johan, Sun och Micke

 

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

 

 

 

 

Copyright © FFST 2019-04-18