Foto: Bengt Carlsson bonvax.com

  

Ord & Bild

Under denna rubrik lägger vi löpande ut material från föreläsningar, systemcaféer och annat läsvärt!

Systemcafé 26 oktober 2017

Systemcafé med Föreningen för integrativ medicin. I ett dialogiskt samtal om AD/HD
ur ett systemiskt perspektiv. Rapport kommer!

 

Systemcafé 14 september 2017

Systemcafé med Barnrättsbyrån. Hur kan barns röster lyftas fram? Ett spännande och viktigt samtal med Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare, om hur Barnrättsbyrån verkar i praktiken.

.pdf Inbjudan och program för utskrift och spridning

 

Systemcafé 11 maj 2017

Monica Hartzell, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, PhD, handledare och lärare i psykoterapi.

Ett samtal om dialogiska samtal. Hur dialogismen kommit att bli så viktig för mig och vilka konsekvenser det har fått i mitt praktiska arbete med klienter och kolleger.
Ett samtal som hölls av Johan Wallmark och Elena Öberg.

Referat av Hasan Durna:

 

En kväll full av funderingar och dialog blev det! Monica var den som satt i talarstolen i dagens café, dock var hennes kollega och kompanjon Siamak Noroozy med i rummet då han skötte videokameran. Elena Öberg och Johan Wallmark intervjuade Monica.
     Vissa dagar upplever man en ”aha” känsla. Det var en sådan kväll då det blev ett djupt samtal om trauma, begreppet ”dialogiska synsättet”, filosofi, meningsskapande och hur Monicas praktiska vardag ser ut.
     Monica uppskattade redan i tidig ålder, vikten av samtal och ”rättvisa”. Redan som barn diskuterade hon om makt och rättvisa med sin far och ville först bli domare. Men vi är tacksamma för att hon valde en psykologutbildning i Uppsala och under många år därefter var verksam inom BUP! Monica berättade om sin forskning om ”Barns upplevelser av det första samtalet på BUP”. Förutom barnens upplevelser, intervjuade hon även föräldrarnas och terapeuternas upplevelser. Tips att verkligen läsa avhandlingen som djupdyker i viktiga erfarenheter från familjer själva som har gått på BUP!
     Monicas entusiasm över arbetssättet dialogism präglade hennes berättelser om hur hon ser på sitt arbete med familjer. Hennes vardag är fylld av att arbeta med traumatiserade människor, psykoterapi med barn och vuxna, familjeterapi/rådgivning, handledning och utbildningar i interkulturell kommunikation och dialogism. Det dialogiska synsättet baseras på att skapa mening i kommunikation och språk i relation med den andre/med människor och deras kontext. Monicas erfarenhet och hopp ligger i att människor som hon möter i hennes kliniska vardag känner sig trygga, visar sin kreativitet, vågar att söka svaren tillsammans, hittar vägen till ”karnevalism”, finner skratt och parerar makten med hjälp av det dialogiska sättet att arbeta.
Monicas entusiasm för sitt arbete inspirerar oss åhörare! En hel del dialog med kollegan Siamak sker före, under och efter ett besök berättar Monica. Härliga svängningar om metaforernas användning i samtalet, det professionella äktenskapet med sin co-terapeut och en första dröm att bilda en stiftelse i dialogismens anda.

Tack Elena, Johan, Siamak och framförallt Monica för kvällen…

 

Foto:

Jenny
Frejing

Systemcafé med Allan Linnér 2017-03-30.

 
Kvällens huvudperson, Allan Linnér, har lockat ett stort antal personer till kvällens systemcafé. Vi är drygt 60 personer som slagit oss ner för att lyssna på när Allan blir intervjuad av Lisa och Susan. Allan har valt rubriken för kvällen; ”Samtal som förändrar”. Begreppet ”förändring” är centralt för det vi håller på med. När samtalet avslutas ska en skillnad på något sätt eller avseende ha tillkommit. Allan berättar att han ofta använder sig av frågan: ”Var vill du vara när vi har avslutat samtalet efter 1 ½ timme?”

Kari Kamsvåg har sammanfattat sina intryck. Läs mer

 

 

Systemcafé i Samforskningsanda

Brommateamet gästade år 2016:s sista Systemcafé. De är en grupp familjebehandlare som arbetat med metoden en tid. De började med en kort inledning där de berättade varför de tycker detta varit verksamt. Där hördes ord som ”Vad har vi varit med om”, att det är ett bra tillfälle att få reda på det vid en samforskningsintervju. Att detta är den ”bästa formen att lära sig familjeterapi på”. Varför gjorde vi inte detta tidigare? var det en i teamet som uttryckte.

        De börjar att illustrera hur de gör genom att ”göra”. Vi får se när de introducerar familjen i vad de ska göra, en mycket tydlig sammanhangsmarkering där tid och rum spelar stor roll. Pappan (som spelas av en i teamet) får fina försiktiga frågor som inleds med ett ödmjukt "att vi som behandlare behöver lära av er som är experten på er familj". Också en förvarning om att det kan bli frågor som känns besvärliga och att det är fritt att säga nej och avsluta när de vill. Vi får se en intervju och det känns som att där sitter en familj på ”riktigt”. Den behandlare som intervjuar gör det obemärkt av att vi sitter en hel hög av familjeterapeuter runt omkring.

        Vi får också se en film de spelat in, där de har fördjupat sig i att få med barnen i intervjuerna. Där har de en egen behandlare till barnet, en egen hörna med material och där barnen får gå i sin egen takt i intervjun. Slutligen sammanfattar de med att detta gett dem en stor utveckling som team och att det har ”spillt över" i deras co terapiskap. De får frågor från publiken om hur det går att hinna detta i den vanligtvis stressiga jobb vardagen. De svarar då att det är en noggrann implementering som behövs, att chefer finns med. Och jag ser framemot den rapport som håller på att skrivas från det gedigna material de fått genom att spela in sina samforskningssamtal.
/Susan Hanshoff

 

 

Eva-Lena Klefbeck, socionom, leg. psykoterapeut
Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm, föreläste 12 maj 2016 om Att förlora sitt yttre och inre hem, erfarenheter och metodutveckling under 30 års psykoterapeutiskt arbete med komplex traumatisering tillsammans med kollegor och flyktingar som inte vill ge upp. En metafor är att kroppen ”keeps the score”.
Eva-Lena intervjuades av Gunnar Forsberg och Johan Wallmark.
 

Under våren har FFST, Stockholms familjeterapiförening, tema Flyktingar och migration i sin utåtriktade verksamhet. Den 11 februari 2016 träffade vi Riyadh Al-Baldawi i ett samtal kring flyktingar, hälsa och mänsklig värdighet.

Johan Wallmark har sammanfattat sina intryck från en mycket inspirerande kväll. Läs mer
 

I ett tv-reportage, Dokument inifrån den 12 november 2015, beskrevs psykoterapeutiska metoder inom ett antal verksamheter som erbjuder stöd och hjälp till barn, ungdomar och deras anhöriga. Eftersom det förekom flera tvivelaktigheter när det gäller hur familjeterapi skildrades i programmet, vill Föreningen för Familj- och Systemorienterad Terapi (FFST) göra ett klargörande för att beskriva vad familjeterapi är. Läs mer
 

Torsdag 12 november 2015 hölls programkväll angående EFT – Emotionally Focused Therapy for couples. Ann-Christin Sandahl Hirell berättade interaktivt om EFT.

 

”Det är prat, men väldigt långsamt prat, så att känslorna hinner med”. […] Ett intressant och tankeväckande systemcafé var det och Ann-Christins presentation väckte nyfikenhet och inspirerade till vidare läsning – och kanske var det någon mer än jag som gick hem och funderade över vad man egentligen säger när man säger det man säger?
Torbjörn Andersson sammanfattade.

 

Negativ cykel – oändlig rundgång

Schematisk beskrivning av cirkelgång i kommunikationen mellan två personer i ett anknytningsperspektiv. Efter Scott Wooley.


 
 

Research on the treatment of couple distress
Jay L. Lebow, Anthony L. Chambers, Andrew Christensen and Susan M. Johnson (2012)
"This article reviews the research on couple therapy over the last decade. The research shows that couple therapy positively impacts 70% of couples receiving treatment. The effectiveness rates of couple therapy are comparable to the effectiveness rates of individual therapies and vastly superior to control groups not receiving treatment…"

 

Håll om mig. Sju livsavgörande samtal om kärlek.
Av Sue Johnson. Kan beställas på OrdGlob Förlag.

 

Översikt över systemteoretiska inriktningar av Petter Næsje och Morten Hammer

Vi (Morten og Petter) har bestemt oss for ikke å jobbe med å få utgitt ”manuset”. Vi kommer til å legge det på R-Bups sider i Norge. Vi er lærere der. Det betyr at jeg sender deg en utgave av den du fikk på mail. Bruk den til hva du vil om du finner noe her som kan brukes. Det er en bitte liten forskjell fra den du har fått. Noen bilder er endret.  /Petter

 


Copyright © FFST 2013-02-16